Prosjekter

26.03.2009 (Oppdatert: 09.06.2016)

På disse sidene vil du finne oversikt over hvilke prosjekter som Norsk Landbruksrådgiving Sør-Trøndelag har vært med i de siste årene og hvilke som er i gang. Du finner også kontaktinformasjon vedrørende de enkelte prosjekt.

Prosjektittel Prosjekttype Tidsrom Prosjekteier Kontaktperson
Bioenergi i Øvre Gauldal Utviklingsprosjekt / rådgivingsprosjekt 2005 - 2007 NLR S-T Håvar E. Hanger
Bruk av biorest som gjødsel Utviklingsprosjekt 2008 - 2009    Trondheim Renholdsverk Håvar E. Hanger
Ekologisk spannmålsodling i Nordens gröna bälte Interreg (EU) 2003 - 2005 Jämtlands län m.fl. Håvar E. Hanger
Erter som proteinkilde i Trøndelag Rådgivingsprosjekt 2005 - 2007 NLR S-T Magne Hårstad
Grovfôrprosjekt på Fosen Rådgivingsprosjekt 2005 - 2007 LR - FF Siv Nilsen
Best på grovfôr Rådgivingsprosjekt 2011 - 2013 NLR-ST Ragnhild Borchsenius
Hagebruksveiledning i Sør-Trøndelag Rådgivingsprosjekt 2007 - 2009 NLR-ST Mette F. Graneng
Lys i alle grender Bygdeutviklingsprosjekt 2009 - 2010 Holtålen kommune Torunn Helen Langås
Maskinrådgiving for landbruket i Sør-Trøndelag Rådgivingsprosjekt 2007 - 2010 NLR S-T Atle Haugnes
Redusert jordbruksavrenning til bekker i Trondheim Rådgivingsprosjekt 2009 - 2011 Trondheim kommune / NLR S-T Håvar E. Hanger

Økologisk matkorn i Midt-Norge

Rådgivingsprosjekt 2006 Bioforsk økologisk Anders O. Eggen
Økologisk potet Rådgivingsprosjekt 2004 - 2006 Bioforsk økologisk Magne Hårstad
Økokornprosjektet Rådgivingsprosjekt 1998 - 2001 NLR S-T Anders O. Eggen
ØkoKOST Rådgivingsprosjekt 2003 - 2005 MNØ / TRØKK Håvar E. Hanger
Økoløft i kommuner Informasjonsprosjekt 2008 - 2010 Flere kommuner i S-T Håvar E. Hanger
ØkoLØFT Trøndelag og Helgeland Rådgivingsprosjekt 2007 - 2009 Trøndelag forsøksring Anders Eggen / Grete Mari Sand
Økologisk foregangsregion melk Rådgivingsprosjekt 2010 - 2014 Fylkesmannen i ST og NT Eirik Engan