Fagdag om nematodar i potet og korn i Ørland

10.07.2012 (Oppdatert: 04.03.2015) ,  Mette Feten Graneng

Tid: -
Sted: Landbrukets Hus 3.etg, BrekstadNematodefagdag for rådgivarar og produsentar

Program:

Kl 10.30 – 10.45 Kaffe

Kl 10.45 – 12.00 Tur ut i feltet:   Forsøksfelt med sennepsplanter for biogassing (mot PCN og andre nematodar)

                                                    Jordprøvetaking og symptom på korncystenematodar

Kl 12.00 – 12.45 Mat og kaffe

Kl 12.45 – 13.00 Orientering om forekomst av korncystenematodar i Ørland v/Siv Nilsen, NLR ST

Kl 13.00 – 13.45 Korncystenematodar v/ Ricardo Holgado, Bioforsk

Kl 13.45 – 14.00 Beinstrekk m/kaffe

Kl 14.00 – 14.15 Orientering om forprosjekt om dyrking av sennep mot PCN v/Mette Feten Graneng, NLR ST

Kl 14.15 – 15.00 Potetcystenematodar v/Ricardo Holgado, Bioforsk

Kl 15.00 – 15.15 Diskusjon

På grunn av servering og evt. transport, treng vi påmelding.
Kontakt Mette Feten Graneng,
mette.feten.graneng@lr.no, 957 52 236, innan 17.8. eller Siv Nilsen, siv.nilsen@lr.no , 90042251 innan 22.8.

Vel møtt til ein fagdag med nematodar i fokus!

Arr.: Norsk Landbruksrådgiving Sør-Trøndelag med støtte frå Regionale forskningsfond i Midt-Norge