Aktivt kullfilter forbedrer arbeidsmiljøet i traktor

Traktorhytter er sjelden helt tette og ved åkersprøyting vil det lett drive små dråper av plantevernmidler inn i traktorhytta. Dette utgjør en helsefare for den som utfører sprøytearbeidet.

Les mer ›

Aktivt kullfilter forbedrer arbeidsmiljøet i traktor

Traktorhytter er sjelden helt tette og ved åkersprøyting vil det lett drive små dråper av plantevernmidler inn i traktorhytta. Dette utgjør en helsefare for den som utfører sprøytearbeidet.

Les mer ›

Manganmangel i korn

TIltakende tørke på jord med høy pH kan gi manganmangel. Allerede ved pH 6,3 kan manganmangel oppstå. Mangelsymptomene kommer til syne på 2., 3. eller senere utviklede blad, men ikke på det første bladet som blir tilstrekkelig forsynt med mangan fra såkornet. Som man ser av illustrasjonsfotoet vil åkeren ha normal farge i kjøresporene.

Les mer ›

Manganmangel i korn

TIltakende tørke på jord med høy pH kan gi manganmangel. Allerede ved pH 6,3 kan manganmangel oppstå. Mangelsymptomene kommer til syne på 2., 3. eller senere utviklede blad, men ikke på det første bladet som blir tilstrekkelig forsynt med mangan fra såkornet. Som man ser av illustrasjonsfotoet vil åkeren ha normal farge i kjøresporene.

Les mer ›

Sprøyting mot ugras i vårkorn

Før valg av middel og dose må man ut i åkeren og bestemme hvilke ugrasarter som finnes. En kommer langt ved å bestemme de 4-5 dominerende ugrasartene samt tenke på om det er spesielle «problem ugras» en sliter med. Vi i NLR vil også arrangere markdager når det nå er tid for ugrasbekjempelse i vårkorn.

Les mer ›

Sprøyting mot ugras i vårkorn

Før valg av middel og dose må man ut i åkeren og bestemme hvilke ugrasarter som finnes. En kommer langt ved å bestemme de 4-5 dominerende ugrasartene samt tenke på om det er spesielle «problem ugras» en sliter med. Vi i NLR vil også arrangere markdager når det nå er tid for ugrasbekjempelse i vårkorn.

Les mer ›

Forskrift om plantevernmidler og krav til journalføring ved bruk av plantevernmidler

1. juni 2015 trådte ny forskrift om plantevernmidler i kraft, men først i vår ble det klart hva Mattilsynet setter som dokumentasjonskrav. Det som er nytt i denne er at man er pliktig til å redusere risikoen for vannforurensing, samt dokumentere at det er tatt hensyn til 8 prinsipper om integrert plantevern, IPV. Selve sprøytejournalen skal i tillegg føres omtrent som før. Fra 2020 vil det også bli en innskjerping på intervallene for funksjonstest av åkersprøyter fra 5 til 3 år. Mattilsynet og Norsk Landbruksrådgiving er nå enige om hva som skal ligge til grunn for kravet om journalføring.

Les mer ›

Forskrift om plantevernmidler og krav til journalføring ved bruk av plantevernmidler

1. juni 2015 trådte ny forskrift om plantevernmidler i kraft, men først i vår ble det klart hva Mattilsynet setter som dokumentasjonskrav. Det som er nytt i denne er at man er pliktig til å redusere risikoen for vannforurensing, samt dokumentere at det er tatt hensyn til 8 prinsipper om integrert plantevern, IPV. Selve sprøytejournalen skal i tillegg føres omtrent som før. Fra 2020 vil det også bli en innskjerping på intervallene for funksjonstest av åkersprøyter fra 5 til 3 år. Mattilsynet og Norsk Landbruksrådgiving er nå enige om hva som skal ligge til grunn for kravet om journalføring.

Les mer ›

Delt gjødsling til bygg - er det alltid riktig?

Den våte starten på vekstsesongen 2015 satte fart på diskusjonene om delt gjødsling igjen. I praksis drev vel de fleste tilleggsgjødsling (= ikke planlagt fra våren ), men de som hadde planlagt delt gjødsling helt fra våren av hadde jevnt over mye å vinne på det.

Les mer ›

Delt gjødsling til bygg - er det alltid riktig?

Den våte starten på vekstsesongen 2015 satte fart på diskusjonene om delt gjødsling igjen. I praksis drev vel de fleste tilleggsgjødsling (= ikke planlagt fra våren ), men de som hadde planlagt delt gjødsling helt fra våren av hadde jevnt over mye å vinne på det.

Les mer ›

Vekststart og døgngrader 2016

Til tross for at påska bød på drivende vær, har kjølig vær i slutten av april bidratt til sen vekststart i år i forhold til tidligere år. Enga er også tynn mange steder i fylket vårt, både hundegras, raigras og rødkløver ser ut til å ha klart vinteren dårlig. Det er også generelt mye tynn eng. Er vi heldige har en kjølig mai bidratt til mye busking, varmen som er meldt til helga kan også føre til at det kan bli en raskt utvikling på graset.

Les mer ›

Vekststart og døgngrader 2016

Til tross for at påska bød på drivende vær, har kjølig vær i slutten av april bidratt til sen vekststart i år i forhold til tidligere år. Enga er også tynn mange steder i fylket vårt, både hundegras, raigras og rødkløver ser ut til å ha klart vinteren dårlig. Det er også generelt mye tynn eng. Er vi heldige har en kjølig mai bidratt til mye busking, varmen som er meldt til helga kan også føre til at det kan bli en raskt utvikling på graset.

Les mer ›

Vet vi hva gjødselverdien til husdyrgjødsla er?

Møkk er ikke bare møkk, ut fra de analysene vi har tatt ut ser vi at både tørrstoffinnhold og næringsinnhold varierer. De største variasjonen har vært når det gjelder kalium, og det er store avvik i forhold til normverdiene vi bruker. Analysetall fra husdyrgjødsel, jordprøver og mineralanalyser av grovfôret vil være med å sikre optimal bruk av kunstgjødsel på det enkelte bruk. Din lokal rådgiver har nå flasker som er spesialberegnet for å sende husdyrgjødselprøver i. Vi anbefaler at prøven fryses før den sendes til analyselaboratoriet. Det tar ca 10 dager før prøvesvaret foreligger, og en kjemisk analyse av husdyrgjødsla hos Eurofins koster kr 895,- per prøve.

Les mer ›

Vet vi hva gjødselverdien til husdyrgjødsla er?

Møkk er ikke bare møkk, ut fra de analysene vi har tatt ut ser vi at både tørrstoffinnhold og næringsinnhold varierer. De største variasjonen har vært når det gjelder kalium, og det er store avvik i forhold til normverdiene vi bruker. Analysetall fra husdyrgjødsel, jordprøver og mineralanalyser av grovfôret vil være med å sikre optimal bruk av kunstgjødsel på det enkelte bruk. Din lokal rådgiver har nå flasker som er spesialberegnet for å sende husdyrgjødselprøver i. Vi anbefaler at prøven fryses før den sendes til analyselaboratoriet. Det tar ca 10 dager før prøvesvaret foreligger, og en kjemisk analyse av husdyrgjødsla hos Eurofins koster kr 895,- per prøve.

Les mer ›

Den mest effektive kampen mot hundekjeks starter om våren

Sprøyting om våren er mest effektivt i den kjemiske kampen mot hundekjeks. Hundekjeks blomstrer tidlig på forsommeren, og har liten bladgjenvekst etter slått. Det riktige tidspunktet for sprøyting er når hundekjeksa har dannet rosetter, da er sjansen størst for å drepe flere generasjoner hundekjeks. Sprøyt ikke store blomstrende planter, de vil uansett dø samme år og sprøyting er derfor bortkastet.

Les mer ›

Den mest effektive kampen mot hundekjeks starter om våren

Sprøyting om våren er mest effektivt i den kjemiske kampen mot hundekjeks. Hundekjeks blomstrer tidlig på forsommeren, og har liten bladgjenvekst etter slått. Det riktige tidspunktet for sprøyting er når hundekjeksa har dannet rosetter, da er sjansen størst for å drepe flere generasjoner hundekjeks. Sprøyt ikke store blomstrende planter, de vil uansett dø samme år og sprøyting er derfor bortkastet.

Les mer ›

«Griselam» eller lam fôret opp på norske beiteressurser?

Norske lam har aldri vært større. Norske drøvtyggere spiste over én million tonn kraftfôr i 2015, og skeptiske tunger introduserte begrepet «griselam» sist høst. Når norsk sau fôres opp på økende mengder kraftfôr istedenfor beite er det svært uheldig for omdømmet til produktet og for norsk landbruk. En størst mulig produksjon på norsk grovfôr og bruk av lokale ressurser er en forutsetning for legitimiteten til norsk landbruk.

Les mer ›

«Griselam» eller lam fôret opp på norske beiteressurser?

Norske lam har aldri vært større. Norske drøvtyggere spiste over én million tonn kraftfôr i 2015, og skeptiske tunger introduserte begrepet «griselam» sist høst. Når norsk sau fôres opp på økende mengder kraftfôr istedenfor beite er det svært uheldig for omdømmet til produktet og for norsk landbruk. En størst mulig produksjon på norsk grovfôr og bruk av lokale ressurser er en forutsetning for legitimiteten til norsk landbruk.

Les mer ›

Høyensilasje

Flere dyrker etter hvert høyensilasje både til hester og storfe. Under vil vi gå gjennom hva som er god høyensilasje og dyrknings og lagringsteknikker.

Les mer ›

Høyensilasje

Flere dyrker etter hvert høyensilasje både til hester og storfe. Under vil vi gå gjennom hva som er god høyensilasje og dyrknings og lagringsteknikker.

Les mer ›
Forrige side 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Neste side

Fra andre

Gartnerivandring på Fogn 2. juni 2016 19.07.2016

Dei fleste tomatdyrkarane ønskjer å dyrke spesialtomatar.

Rett grovfôrstrategi på min gard 19.07.2016

Analysar av jord og fôr er hjelpemiddel for å planlegga ønska avlingsnivå og grovfôrkvalitet på garden.

Kvalitetsutvikling i grasgjenvekst fram mot andreslått 18.07.2016

I de tidligste strøk i vårt område ble førsteslåtten i 2016 startet 3.-5. Juni.

Tørråte og insekt i potet 15.07.2016

I settepotetproduksjonen må en ha en litt annen tilnærming til insekt- og tørråtebekjempelse.

Frå jord på Byre til bord i Stavanger 15.07.2016

– Eg må ha ti minutt til å snakka om kålmøll, sa Kari Aarekol bestemt.

Prognosehøsting 2016 14.07.2016

Førsteslåtten går mot slutten i fylka våre,- i alle høve for høgenergifôr, også for dei dei seine/ høgtliggjande skifta på fjellet.

Ta ut prøve av husdyrgjødsla! 14.07.2016

Har du husdyrgjødselprøve fra gården din, kan du optimalisere næringsforsyninga.

Angrep av kålmøll 14.07.2016

Det er registrert store mengder kålmøll i korsblomstra vekstar i Trøndelag.

Rapport frå to dyrkingsprosjekt 12.07.2016

Som rådgjevar og planleggar er det lite som slår det å få besøke ferdige areal ein har vore med på å planlegge.

Godt pakka rundballer er mange penger spart 08.07.2016

Innholdet i rundballer kan svinge fra 150 Fem til 250 Fem og i enkelte tilfeller har vi målt ned til 80 Fem i ballen. Løse baller med lite innhold koster deg kanskje 50.000 kr eller mer i året.