Vi har fått nye nettsider

Trykk her for å se NLR Trøndelags nye hjem

 

Norsk Landbruksrådgiving

Norsk Landbruksrådgiving har ved årsskiftet 11 regionale rådgivingsenheter, 360 rådgivere og mer enn 100 kontorsteder over hele landet. Til sammen gir vi råd om de fleste utfordringene norske bønder står ovenfor. Vi er et bindeledd mellom forskningen og landbruket og rådgir 29 000 medlemmer i jakten på å lage den gode norske maten.

NLR skal utvikle og levere helhetlig, kunnskapsbasert og uavhengig rådgiving tilpasset landbruksnæringas behov. Vår visjon er «Kunnskap for framtida».