Nasjonal økomelk-kongress på Stjørdal

Nasjonal økomelk-kongress, Stjørdal. Økologisk foregangsfylke melk.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Kurs: Bondens som byggherre, Skjetlein 4. og 5. februar 2015

Kurs, bygningsplanlegging, økonomi, dyrehelse, finansiering, mekanisering

> Les mer   > Kommentarer [0]

Robot og beiting til høgtytende melkeku, er det gjennomførbart?

Beiting og robot har av mange blitt sett på som en vanskelig kombinasjon. Både hos Skjetlein VGS og hos nabo Inge Skjetlein praktiserer de denne driftsmåten. Kom til Skjetlein vgs onsdag 29. oktober og hør erfaringer fra brukerne om dette temaet.

> Les mer   > Kommentarer [0]

FAGDAG PÅ FRØYA OM KYSTLYNGHEI OG VILLSAU.

Hvordan drive videre skjøtsel av lynghei og beite for villsau på Hitra og Frøya etter lyngbrann og tørken som lyngen var utsatt for sist vinter? Onsdag 5. november samles villsaubønder og forskere på Frøya for utveksling av kunnskap og erfaring om skjøtsel av lynghei,beiting og tilleggsfòring av villsau. Se program og påmelding.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Store gulrotavlinger registrert av GPS

Grøntprodusentenes Samarbeidsråd (GPS) har reist land og strand og registrert gulrotavlinger. Se landsoversikten.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Salet av økologisk mat aukar

I første halvår 2014 var det ei sterk auke i omsetning av økologiske matvarer. Dette kan delvis skyldast auka prisar på nokre varer. Salet gjennom dagligvarehandelen auka med i overkant av 30 prosent, medan Landbruksdirektoratet meiner at salet gjennom andre kanalar har auka med rundt 20 prosent. Sjå rapport frå Landbruksdirektoratet.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Midt-norsk samling for gulrotprodusenter 2014

Høstens samling for gulrotprodusentene i Midt-Norge går av stabelen i Trondheim på Statens Hus, onsdag 19. november. Møt opp til faglig utveksling og sosialt samvær.

> Les mer

Bærdag på Kvithamar

Få med deg høstens Bærdag på Kvithamar. Aktuelle tema: vanning og jordbærsnutebilla. Ellers utveksler vi erfaringer fra årets sesong. Tid: Onsdag 22.10.2014 kl. 10.00 - 15.00 Sted: Bioforsk Kvithamar

> Les mer   > Kommentarer [0]

Pløyemarkdag på Å i Meldal, 30. oktober

Den 30. oktober kl. 11.00 blir det arrangert pløyemarkdag hos Sondre Rikstad på Å i Meldal. Atle Haugnes, mangeårig lærer i maskinteknikk på Skjetlein, og nå maskinteknisk rådgiver i Norsk Landbruksrådgiving Sør-Trøndelag, vil dele villig av sin lange erfaring med innstilling av plogen.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Foredrag om permakultur

Foredrag med Ingvald Erga om Permakultur

> Les mer   > Kommentarer [0]

Grovfôrprøver

Fôrprøver, godt grovfôr

> Les mer   > Kommentarer [0]

Ny avlingsprognose fra Sør-Trøndelag

På oppdrag fra Norske Felleskjøp, gir NLR Sør-Trøndelag ut en prognose om kornavlingene i fylket. Nå er 2. prognose gitt og det kan se ut til at vi får et godt kornår også i Sør-Trøndelag.

> Les mer   > Kommentarer [0]

VIRUSTESTING AV EGEN SETTEPOTET?

Inneholder settepoteten 20% virus, må en regne med å få en avlingsreduksjon på 10%. Den mest vanlige settepotetkvaliteten i sertifisert omsetning har maks fire prosent av potetvirus A og Y tilsammen. Vi har registret bladlus i potetåkre i sommer og det er sannsynlig at det tørre og varme været vi har hatt, har gitt mer bladlus i åkrene enn det er vanlig og dermed mer spredning av virus. Ønsker du å få testet dine egne settepoteter for virus, kan du kontakte nærmeste kontor til Norsk Landbruksrådgiving i Sør-Trøndelag. Frist for påmelding er 8.september! Siste frist for innsending for oss er nemlig 30. september.

> Les mer

Stilling ledig som rådgiver plantedyrking

Til våre kontorer på Brekstad og Åfjord søker vi etter rådgiver plantedyrking. Søknadsfrist 12.09.2014

> Les mer

Markdag skjøtsel av setervoller

Fredag 05.09. kl. 11.00 hos Ingebrigt Enlid jr. på Hiåvollan i Endalen

> Les mer

Gulning i enkelte byggåkre gir behov for tilleggsgjødsling

Det har vært en periode nå, med mye nedbør, og enkelte åkre har begynt å gulne. Dersom åkeren ikke har kommet for langt kan det være aktuelt med tilleggsgjødsling.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Sjekk åkeren for resistent ugras

Det er viktig å gå en tur i åkeren for å vurdere effekten av sprøytinga. Er det noen arter som står igjen kan det være lurt å notere dette til neste år. Vassarve og linbendel er arter som det lett kan oppstå resistens i mot lavdosemidler.

> Les mer   > Kommentarer [0]
Forrige side 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Neste side