KORE

Database for forskning på mat og jordbruk

> Les mer

Pressemelding

Økt fokus på Trøndersk landbruk

> Les mer

Bruk av slam i landbruket

Slam er aktuelt som jordforbedringsmiddel for å øke innhold av organisk materiale i jorda. Her kan du lese mer om bruk av slam i landbruket.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Gjødsling til andre slåtten

Ingen grunn til å redusere gjødslinga til andreslåtten.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Nasjonal samling for produsenter i økologisk frukt.

12. august i Hardanger og Gvarv, Telemark. 13. august i Rygge, Østfold. Se mer om program.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Angrep av gulrust i Olivin høsthvete

Det er funnet gulrust på Olivin høsthvete i Skaun. Dette er en sykdom med epidemisk utvikling om klimaforholda er gunstige. En bør også være obs på mulige angrep av hveteaksprikk nå og det anbefales å holde øye med åkeren fram mot skyting.

> Les mer

Er det interesse for jordforbedring med myr?

Ønsker du å ta i mot myr som jordforbedring, ta kontakt med Håvar E. Hanger, e-post: havar.hanger@nlr.no

> Les mer   > Kommentarer [0]

Kraftige angrep av grå øyeflekk og byggbrunflekk

Med varmen kom også soppen, og vi begynner nå å se kraftig angrep av grå øyeflekk og byggbrunflekk i usprøyta åkre. Det kan være lønnsomt å følge med i egen åker og ikke vent for lenge med tiltak dersom det er store angrep.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Bladprøvene viser fosformangel i bygg

Bladprøver som er tatt ut tidlig har begynt å komme inn nå og det som går igjen i flere av prøvene er at det er lavt innhold av fosfor. Hvis en har en åker med dårlig busking og hvor stengelen er rødlig kan dette tyde på fosformangel.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Bra oppmøte på markdag om slam og tilleggsgjødsling

Det ble arrangert markdag i Orkdal med tema slam, drukning i korn og tilleggsgjødsling. Det er anlagt et felt på ulike mengder slam og det ser ut til at slammet har gitt en god gjødseleffekt. Det ser også ut til at det er viktig å ha fått tilført nok fosfor i år, da vi mange steder har fått inn bladprøver med fosformangel.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Melkeproduksjonen i EU etter kvotesystemets avvikling

Kvotesystemet ble innført i 1984 på grunn av overskudd av melk, noe som førte til «smørfjellet» og «melkeinnsjøen». På grunn av økende etterspørsel etter meieriprodukter i Europa og resten av verden, ble systemet tatt opp til vurdering, også for å forhindre tap av markedsandeler på verdensmarkedet, til for eksempel USA og Kina. 1. april 2015 ble kvotesystemet i EU avviklet.

> Les mer

Markdager i korn - Tema: Drukning, tilleggsgjødsling, bruk av slam

Det arrangeres markdager med fokus på utvasking av nitrogen, og drukning i Selbu og i tillegg bruk av slam, i Orkdal. Tove Sundgren som er stipendiat ved NMBU på Ås og Yara-agronom vil delta på begge markdagene og Sveinung Folkvord fra Norsk Vekstjord vil delta i Orkdal. Vel møtt!

> Les mer   > Kommentarer [0]

GJØDSLING I JORDBÆR. MARKDAG I LENSVIK 30. JUNI

Hos Lars Arne Landrø, Lensvik. Kl. 10 – 13.00. Tema: Gjødsling og hjelpemidler til å bestemme gjødsling og vanning. Produksjonsklare planter.

> Les mer   > Kommentarer [0]

HVORDAN FÅ BEST MULIG RESULTAT AV SPRØYTINGA? MØT OPP PÅ MARKDAG I BÆR!

Markdag i jordbær og bringebær hos Olav Opland, Bosberg på Byneset. Tirsdag 16. juni kl 10.00 - 14.00. Dan Christensen, rådgiver i NLR Viken, demonstrerer bruk av fluoriserende væske for å vise hvor god dekning en får på bladverket av sprøytinga med ulike teknikker.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Tid for kantslått

Hvis du ikke allerede har slått kanter, er det ennå ikke for sent. Det er fint å bruke tida fram til slått-onna på kantslått.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Markdag integrert plantevern i eng, Snillfjord, torsdag 18. juni 2015 kl. 11.00 - 13.00.

Oppmøte ved avkjøringen til Moldtun på Fv. 714 like ved Fenestunellen kl. 11.00.

> Les mer   > Kommentarer [0]
Forrige side 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Neste side