Jordbruksavtalen 2015

Fredag 15. mai kl. 19.00 blei det inngått avtale mellom Norges Bondelag og staten. Norsk Bonde- og Småbrukarlag valte å bryte forhandlingane fredag ettermiddag. Avtalen har ei ramme på 400 millionar kroner, som er 310 millionar meir enn regjeringas tilbod.

> Les mer

Følg varmesummen fram mot 1.slåtten

Her finner du en oversikt over vekststart og varmesum for ulike klimastasjoner i Sør-Trøndelag pr 17.mai.

> Les mer

Nye funn av mjøldogg i høsthvete

Mjøldogg, plantevern, sviskader ved bruk av ugrasmiddel

> Les mer   > Kommentarer [0]

Resultat etter opptelling av bladlusegg på hegg 2015

Forekomst av havrebladlusegg på kvist av hegg ble samlet inn i mars. Opptelling av egg er gjort ved Bioforsk Plantehelse. Antall egg gir indikasjon på fare for angrep av bladlus i kommende sesong.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Nye normtall for gjødsling med fosfor til grønnsaker

Det er gjennomført forsøksserier med ulik fosforgjødsling i grønnsakskulturene. Forsøkene gir grunnlag for nye anbefalinger og ofte redusert fosforgjødsling i flere grønnsakskulturer, spesielt ved høye fosfortall i jorda.

> Les mer   > Kommentarer [0]

HØSTHVETE: Markdag i Rissa tirsdag 19. mai kl 15.00

Markdag i høsthvete hos Asgaut Løwø, Rissa, tirsdag 19. mai kl 15.00

> Les mer   > Kommentarer [0]

Humlene og biene trenger kantsonene!

Humler og bier og andre pollinerende insekter trenger vår hjelp. Denne artikkelen har fokus på kantsonene og viktigheten av disse både for insektene og ikke minst for fuglene vi liker å høre om våren.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Funn av mjøldogg i høsthvete, Byneset

Mjøldogg, sopp, plantevern, høsthvete.

> Les mer   > Kommentarer [0]

OPPSTART AV DELTIDS LANDBRUKSUTDANNING PÅ FOSEN OG SKJETLEIN HØSTEN 2015

Trenger du mer kompetanse i landbruk fordi du driver gård eller skal ta over gård? Meld deg på deltids landbruksutdanning på Fosen/Skjetlein, sept 2015- des 2016. PÅMELDINGSFRIST 1. JUNI.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Våronna er i gang - tenk lagelighet!

Våronna er i gang mange steder og enkelte plasser har kornet allerede kommet i jorda. Det er viktig å kjenne sin egen jord og vurdere lageligheten før en setter i gang. I skrivende stund (23. april) er det mange steder for bløtt til å starte med jordarbeiding.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Ny ansatt!

Vi ønsker Anders Braa velkommen til oss.

> Les mer   > Kommentarer [0]

1-årig fagskole i landbruksfag: kornproduksjon og driftsledelse

Landbruket møter stadig nye utfordringer og krav til endringer, og målsettinga vår er å bidra til å styrke kunnskapen og dermed grunnlaget for fortsatt god drift.

> Les mer

1-årig fagskole i landbruksfag: Melkeproduksjon og driftsledelse

Landbruket møter stadig nye utfordringer og krav til endringer, og målsettinga vår er å bidra til å styrke kunnskapen og dermed grunnlaget for fortsatt god drift.

> Les mer

MARKVANDRING I GULROT, BREKSTAD 22.APRIL

Arne Gillund fra NORGRO informerer om såing og stiller inn såmaskina.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Våronnmøter korn på Brekstad og Skjetlein for medlemmer NLR S-T

Våronnmøtene innen korn vil bli arrangert på Brekstad og Skjetlein. Tema er "Agronomi og økonomi i kornproduksjon". Lars Kjuus, økonomirådgiver i Romerike Landbruksrådgiving, er foredragsholder og er vel verdt å høre på.

> Les mer   > Kommentarer [0]

KURS I LYNGBRENNING PÅ TARVA OG HITRA 13. 14. 15. MARS

Lær om en gammel driftsmåte som fortsatt er aktuell, i teori og praksis. Kurs med Mons Kvamme, Norges fremste ekspert i lyngbrenning. Det er fortsatt mulig å melde seg på: Se program

> Les mer   > Kommentarer [0]

Ikke lengre lov med parallelldyrking av samme art korn økologisk og konvensjonelt.

Det har i mange år versert en sak i det økologiske regelverket omkring bruk av samme art korn økologisk og konvensjonelt. Nå er det dessverre bestemt, en kan ikke bruke eks toradsbygg konvensjonelt og seksradsbygg økologisk på samme driftsenhet.

> Les mer   > Kommentarer [0]
Forrige side 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Neste side