Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Norsk Landbruksrådgiving Sør-Trøndelag

Mandag 30.november kl 11 på Skjetlein Grønt Kompetansensenter. Det serveres lunsj i etterkant av årsmøtet.

> Les mer

Vi søker etter daglig leder og 2 nestledere til ny organisasjon

Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag er under etablering. Dette blir en sammenslutning av dagens enheter; NLR Namdal, NLR Nord-Trøndelag, NLR Sør-Trøndelag og Oppdal landbruksrådgiving. Den nye enheten, NLR Trøndelag, vil ha rundt 3700 medlemmer som betjenes av 55 ansatte fordelt på 18 lokale kontorer utover hele Trøndelag.

> Les mer

GULROTMØTE I TRONDHEIM 1.-2. desember

Årets gulrotsamling i Trondheim blir 1,5 dag med mange spennende og varierte tema.Gå inn på programmet og meld deg på!

> Les mer   > Kommentarer [0]

Markdag - nydyrkingsturnè i Haltdalen

Onsdag 4. nov kl. 10-14 arrangeres markdag i Haltdalen. Vi besøker fire gårdbrukere som driver med nydyrking på forskjellige typer jord.

> Les mer

Praktisk HMS-arbeid

Kurs i praktisk HMS-arbeid arrangeres på Skjetlein 2. nov.

> Les mer

Eierskiftekurs

Eierskiftekurs arrangeres på Skjetlein 27. og 28. november.

> Les mer

Info.møter om "Best på grovfôr - Kysten"

Informasjonsmøter om "Best på Grovfôr - Kysten"

> Les mer   > Kommentarer [0]

Vi søker etter rådgiver i plantedyrking

Utlysning, stilling rådgiver plantedyrking, grovfôr og korn

> Les mer

ØKOLOGISK 3.0 - Innovasjon og samfunnsutvikling

Kongress på Røros 11.-13. november som vil være en møteplass mellom samfunnet, økologiske og konvensjonelle bønder. Få inspirasjon, kunnskap og del dine erfaringer om veien videre mot økologiske prinsipper for hele samfunnet.

> Les mer

Levende Landbruk - Midtnorsk landbrukskonferanse

12. - 13. november arrangeres den midtnorske landbrukskonferansen Levende Landbruk på Scandic Hell. Det er en samling for mange landbruksorganisasjoner, og det blir både foredrag og kurs.

> Les mer

Dispensasjon til vekstavslutning med glyfosat i bygg og havre

Mattilsynet har gitt dispensasjon til vekstavslutning med glyfosat i bygg og havre i Trøndelag og Hedmark.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Markdager og fagmøte jordstruktur, jordpakking og jordløsning

Viktige emner gjennomgås både i åkeren på dagtid, og i teori på kveldsmøte.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Beiting, slaktevekt og erfaringsutveksling årets beitesesong

Fokus på beite og beitekvalitet er et sentralt tema i prosjekt Fjellandbruket i Oppdal og Rennebu. For å sette temaet på dagsorden inviterer vi til fagdag 29. september kl 10.00 hos Jon og Anne Helene Kvam.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Ally SX godkjent for off-label i grasmark

Ally i ny formulering krever ny erklæring for off-label bruk i grasmark.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Markdag drenering i Åfjord

Drenering, profilering, erosjon

> Les mer

Markdag i Tydal

Tema: Vassjuk innmark, beiting på innmark og demonstrasjon av stubbfreser og PTH steinknuser

> Les mer

Kvekebekjemping i moden åker

Der det er mye oppslag av kveke bør en vurdere effektiv bekjemping. Det er viktig at det som planlegger kvekebekjempelse setter dette i verk til riktig tid. Slik det ser ut i år kan det bli vanskelig med effektiv kvekebekjempelse etter tresking, og det kan derfor være riktig å vurdere sprøyting i gulmoden åker.

> Les mer

Etterrenning i korn, hva gjør vi?

En krevende start på vekstsesongen bidro til stressa planter mange steder, og resultatet er sent danna buskingsskudd som nå ser ut til å bli betydelig seinere modne enn hovedskuddet. Det er særlig den tidlige sorten Tiril som ser ut til å ha blitt hardere rammet av dette, mens noe seinere sorter som Brage ser ut til å berge bra.

> Les mer

Markdag

Onsdag 09. sept. kl. 11.00 - 12.00 hos Arve Vingelen i Soknedal

> Les mer
Forrige side 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Neste side