Fra andre

NLR har revidert forslag til plantevernjournal som tek omsyn til nye dokumetasjonskrav som kom i 2015. Her kan du laste ned journalen.

> Les mer

På jobben gir de deg agronomiske råd. på sine egne gårder har de valgt forskjellige metoder. her forteller de deg om sine jordarbeidingsstrategier.

> Les mer

NJF – «Nordiske Jordbruksforskarars Foreining» - er opphaveleg eit forum for Landbruksforskarar i dei fem Nordiske landa. For få år sidan, vart også Landbruksforskarar i dei tre Baltiske landa oppt...

> Les mer

Vanleg i låglandet og i dalføra nord til Troms, Hammerfest og Sør-Varanger i Finnmark. Er observert på 740 moh i Røros.

> Les mer

Landøyda (det latinske namnet Senecio jacobaea) har fått namn etter den heilage Jakob fordi Jakobsmessa er 25. juli og då er det blømingstid for landøyda.

> Les mer

Unge skot av geitrams (det latinske namnet Epilobium angustifolium) er tidlegare brukt som mat-tilskot. Dei kan kokast som asparges. Unge blad kan brukast i salat, men vert fort beiske. Blomstrane...

> Les mer

Einstape (det latinske namnet Pteridium aquilinium) høyrer til fleirårige vandrande ugras med krypande jordstenglar som er mørke og bortimot fingertjukke. Dei ligg minst 20-50 cm djupt og om l...

> Les mer

Ally har fått ny formulering, og har framleis off label for grasmark. Dersom du tidlegare har fylt ut ansvarsskjema for Ally 50 ST, må du fylle ut nytt skjema for Ally SX for å kunne bruke denne i ...

> Les mer

NLR Rogaland planlegg autorisasjonskurs for kjøp og bruk av plantevernmiddel i november 2015 og januar 2016.

> Les mer

Det ble et veldig vellykket seminar for de 22 deltakerne som var med på seminar om økologisk veksthusproduksjon i regi av Foregangsfylket økologiske grønnsaker i Vestfold. Seminaret inneholdt alt ...

> Les mer