Styring av korntørker

Hjelpediagram for styring av korntørker, utarbeidet av Jens J. Høi, Dansk Landbrugsrådgiving.

> Les mer

Spredeutstyr for husdyrgjødsel

Spredeutstyr for husdyrgjødsel, teknikk og effekt. NLR S-T 2009.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Spredeutstyr for husdyrgjødsel

Spredeutstyr for husdyrgjødsel, teknikk og effekt. NLR S-T 2009.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Crosskill-trommel

Crosskilltrommel, oppbygning, innstilling og bruk, jordarbeiding.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Crosskill-trommel

Crosskilltrommel, oppbygning, innstilling og bruk, jordarbeiding.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Fra andre

På jobben gir de deg agronomiske råd. på sine egne gårder har de valgt forskjellige metoder. her forteller de deg om sine jordarbeidingsstrategier.

> Les mer

NJF – «Nordiske Jordbruksforskarars Foreining» - er opphaveleg eit forum for Landbruksforskarar i dei fem Nordiske landa. For få år sidan, vart også Landbruksforskarar i dei tre Baltiske landa oppt...

> Les mer

Gode dekk er viktig for å kunne kjøre på lågest mulig lufftrykk. Da blir bæreflata større, og hjulspora mindre, noe som er med på å redusere kjøreskader. Den 23.september arrangerte NLR Viken, Hasl...

> Les mer

Møte med Thomas Holz.Vi starta med møte på låven. Fikk servert en deilig vegatarisk/økologisk gryterett. Avslutta med markvandring. Her kan du lese om litt av det vi lærte den kvelden

> Les mer

Her finner du referat og presentasjoner fra kurs i kjøling av bær som ble holdt på Skei 26. mars 2015.

> Les mer

Pløying har mange fordeler. Mange ville fått større avlinger med mer pløying.

> Les mer

For mange husdyrbønder i Møre og Romsdal er det et problem å få spredd husdyrgjødsla i rett mengde på rett sted til rett tid. Stadig færre bønder driver et økende antall jordlapper, og arronderinge...

> Les mer

Plogen er unik som jordforbedrer. Nedpløying av grassvor og kalk gir gode vilkår for rotutvikling av ny grøde.Men,- vanskelige forhold for pløying kan friste til å finne alternativ til plog.

> Les mer

I Sveits og Østerrike er det til dels svært bratt terreng, men der finner du ikke "bush" og vissent brunt gress. Her er det grønne, velpleide lier så langt øye kan se. Men for dette gjør seg ikke s...

> Les mer

I Sveits og Østerrike er det til dels svært bratt terreng, men der finner du ikke "bush" og vissent brunt gress. Her er det grønne, velpleide lier så langt øye kan se. Men for dette gjør seg ikke s...

> Les mer