Biorest - lovende gjødsel

Biorest, fagartikler Norsk Landbruk.

> Les mer

Fra andre

Resultater fra forsøk i 2014 har gitt grunnlag for å justere dyrkingsveiledningen for åkerbønner. Åkerbønner er en god forgrøde for korn generelt, dessuten er åkerbønner en god proteinråvare til fô...

> Les mer

John Ingar Øverland i NLR Viken har skrevet denne dyrkingsveiledningen for åkerbønner. Den ble sist oppdatert foran 2014-sesongen.

> Les mer

Mosaik er den viktigste linjesorten på markedet. Majong er i ferd men å erstatte Brando som den viktigste hybridsorten.

> Les mer

Det har vært relativt store meravlinger for soppbekjempelse i forsøk der det har vært registrert sjukdomsangrep. Dette gjelder både raps/rybs, erter og åkerbønne. Bruka av stor vannmengde (40 l/daa...

> Les mer

NLR SørØst har laget denne dyrkingsveilederen som sist ble oppdater våren 2014.

> Les mer

Ingrid vil bli hovedsorten av erter til modning. I områder med kortere veksstid kan Faust være et alternativ.

> Les mer

Bioforsk Plantehelse har undersøkt glansbiller fra ulike områder på Østlandet for resistens mot pyretrioider i glansbiller samlet inn av NLR enheter i 2012 sesongen. De finner ulik grad av resisten...

> Les mer

Riktig plantevern er viktig for å sikre potensialet i en godt etablert åker med proteinvekster (oljevekster eller erter i vårt område). Fra tidligere har vi hatt utfordringer med glansbiller. Med f...

> Les mer

Kun de tidligste sortene av åkerbønner bør dyrkes i Norge. Columbo var den eneste av sortene i forsøket som var tanninfri.

> Les mer

Den våte vekstsesongen 2011 førte til sterk vegetativ vekst i åkerbønner med påfølgende problemer med legde og gjennomgroing av gras i legda. Under slike forhold er det viktig å ha sorter som modne...

> Les mer