Biorest - lovende gjødsel

Biorest, fagartikler Norsk Landbruk.

> Les mer

Biorest - lovende gjødsel

Biorest, fagartikler Norsk Landbruk.

> Les mer

Åkervekster

Til tross for en sesong med mange utfordringer i fjor, som tørke, regn, mye sopp og vanskelige innhøstingsforhold velger vi å se frem mot årets vekstsesong. Her er en presentasjon av årets åkervekster.

> Les mer

Fra andre

Presentasjonene fra foredragene på Korn 2016 finner du i lenker fra programmet nedenfor.

> Les mer

Landøyda (det latinske namnet Senecio jacobaea) har fått namn etter den heilage Jakob fordi Jakobsmessa er 25. juli og då er det blømingstid for landøyda.

> Les mer

Når og hvordan skal jordprøver taes ut? Hvorfor er det viktig å måle pH når vi dyrker planter? Hvor mye kalk skal til for å øke pH på ulike jordarter? Hva må vi passe på ved egne målinger av pH i j...

> Les mer

Utprøving med rybskant i rapsåkeren har vist at rybsplantene tiltrekker seg glansbillene og at det tidlige angrepet kommer på disse plantene. Det vil da være mulig å kun sprøyte kanten på et tidlig...

> Les mer

Resultater fra forsøk i 2014 har gitt grunnlag for å justere dyrkingsveiledningen for åkerbønner. Åkerbønner er en god forgrøde for korn generelt, dessuten er åkerbønner en god proteinråvare til fô...

> Les mer

John Ingar Øverland i NLR Viken har skrevet denne dyrkingsveiledningen for åkerbønner. Den ble sist oppdatert foran 2014-sesongen.

> Les mer

Mosaik er den viktigste linjesorten på markedet. Majong er i ferd men å erstatte Brando som den viktigste hybridsorten.

> Les mer

Det har vært relativt store meravlinger for soppbekjempelse i forsøk der det har vært registrert sjukdomsangrep. Dette gjelder både raps/rybs, erter og åkerbønne. Bruka av stor vannmengde (40 l/daa...

> Les mer

NLR SørØst har laget denne dyrkingsveilederen som sist ble oppdater våren 2014.

> Les mer

Ingrid vil bli hovedsorten av erter til modning. I områder med kortere veksstid kan Faust være et alternativ.

> Les mer