Delt gjødsling kombinert med ulik periode for fresing i trerekka i eit økologisk eplefelt

I eit økologisk eplefelt er det undersøkt effekt av vårgjødsling samanlikna med vår- og haustgjødsling, kombinert med ulik periode for fresing i trerekka.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Mekanisk ugraskontroll og plantetilgjengeleg nitrogen i fruktdyrking

Det er utvikla gode maskiner som kan halda ope jord langs trerekkjene og mellom trea i rekkjene. Røynsler viser at dette kan vera positivt for jordkulturen og frigjevinga av nitrogen. Utstyret er utvikla for druedyrking, og har vore særleg aktuelt i økologisk dyrking. Men mekanisk ugraskamp har sideverknader som vil vera positive også i konvensjonell fruktdyrking.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Bærmøte på Kvithamar 2013 - plansjar

På årets bærmøte på Kvithamar fekk vi lære om ulike plantesjukdommar, nytt innan bærsortar, krav til plantekvalitet og erstatningsordningar ved store vinterskader.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Plansjer fra frukt-og bærkurs i Rissa 7.3.2012

Muligheter innenfor økologisk frukt- og bærdyrking i Rissa var tema på frukt- og bærkurset. Deltakerne fikk enn kort innføring i ulike frukt- og bærkulturer.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Handlingsplan for Trøndersk potet-, bær- og grøntproduksjon 2010-2015

RUBIT har utarbeidt ny handlingsplan for Trøndersk potet-, bær- og grøntproduksjon for perioden 2010-2015. Den kan du lese ved å gå inn på link under.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Jordbærprodusentene i Trøndelag på tur til Berlin

Rapport fra fagtur til Berlin for jordbærprodusentene i Trøndelag.

> Les mer

Plantevernmiddelet Signum til frilandsjordbær.

Jordbær, Signum, breispektra, plantevern, soppmiddel/fungicid, dose, mjøldogg, øyeflekk, lerråte, svartflekk, gråskimmel, behandlingsfrist.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Fra andre

Haglnettet bergar avlinga ved hagl. Lysinnstrålinga blir redusert, men det har vore vanskeleg å fange opp negative effektar kring modning og haustetid. Dette viser tre års forsøk som vart publisert...

> Les mer

Etter ein svak fjorårssesong i bringebærfelta pga omfattande vinterskadar har årets sesong gitt omsetningsrekord med flott bærkvalitet. Bortimot 1000 tonn norske bringebær hamna i korger denne seso...

> Les mer

Det årlige oppsummeringsmøtet for jordbærprodusentene ble holdt på Apelsvoll hos Bioforsk mandag 29. september

> Les mer

Jordbær dyrket i veksthus kan få bedre smak og større innhold av antioksidanter og vitamin C når de får tilleggslys som LED – lys. Innholdet blir også mer konstant ved bruk av LED - lys, dette sier...

> Les mer

Vårmøtet på bær ble et mindre tilløpsstykke med fulle huse så ikke alle fik plass rundt bordet. Det er dejlig å se en god opslutning til våre arrangementer

> Les mer

Bra oppslutting om vårmøtet for frukt og bær i NLR Vikens område.

> Les mer

Oppdatert plantevernplan i frukt og bær. Takk til fylkesgartner Torbjørn Takle som har lagt ned mye arbeid med denne planen

> Les mer

På Agder kan man spise nyplukka, velsmakende jordbær i oktober! Den norske remonterende sorten Rondo er en suksess hos prøvedyrker Brit Mjåland i Marnardal. Hele tre tonn salgsavling på ett dekar h...

> Les mer

Polka ogSonata tålte begge tidligdriving godt. Sonata var best og gav svært høg salgsavlingav store kvalitetsbær og høg omsetning både etter dekking med enkel og dobbelfiberduk fra tidlig vår til b...

> Les mer

Utviklingsprosjektet ”Lønnsom, sikker kvalitetsproduksjon av økologiske jordbær” er nettopp avsluttet. Det er utført 17 forsøk på Sørlandet i løpet av seks år i to fulle omløp i årene 2007 – 2012. ...

> Les mer