Delt gjødsling kombinert med ulik periode for fresing i trerekka i eit økologisk eplefelt

I eit økologisk eplefelt er det undersøkt effekt av vårgjødsling samanlikna med vår- og haustgjødsling, kombinert med ulik periode for fresing i trerekka.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Mekanisk ugraskontroll og plantetilgjengeleg nitrogen i fruktdyrking

Det er utvikla gode maskiner som kan halda ope jord langs trerekkjene og mellom trea i rekkjene. Røynsler viser at dette kan vera positivt for jordkulturen og frigjevinga av nitrogen. Utstyret er utvikla for druedyrking, og har vore særleg aktuelt i økologisk dyrking. Men mekanisk ugraskamp har sideverknader som vil vera positive også i konvensjonell fruktdyrking.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Bærmøte på Kvithamar 2013 - plansjar

På årets bærmøte på Kvithamar fekk vi lære om ulike plantesjukdommar, nytt innan bærsortar, krav til plantekvalitet og erstatningsordningar ved store vinterskader.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Plansjer fra frukt-og bærkurs i Rissa 7.3.2012

Muligheter innenfor økologisk frukt- og bærdyrking i Rissa var tema på frukt- og bærkurset. Deltakerne fikk enn kort innføring i ulike frukt- og bærkulturer.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Handlingsplan for Trøndersk potet-, bær- og grøntproduksjon 2010-2015

RUBIT har utarbeidt ny handlingsplan for Trøndersk potet-, bær- og grøntproduksjon for perioden 2010-2015. Den kan du lese ved å gå inn på link under.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Jordbærprodusentene i Trøndelag på tur til Berlin

Rapport fra fagtur til Berlin for jordbærprodusentene i Trøndelag.

> Les mer

Plantevernmiddelet Signum til frilandsjordbær.

Jordbær, Signum, breispektra, plantevern, soppmiddel/fungicid, dose, mjøldogg, øyeflekk, lerråte, svartflekk, gråskimmel, behandlingsfrist.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Fra andre

Her finner du referat og presentasjoner fra kurs i kjøling av bær som ble holdt på Skei 26. mars 2015.

> Les mer

I høst kan det bli nødvendig å bekjempe vånd i enkelte frukt- og bærfelt. Her finner du informasjon om vånd og tiltak som kan ha god effekt.

> Les mer

Det er ofte vanskeleg å gje konkrete råd kring forventa avlingsnivå i økologiske eplefelt. Statistikken til Debio viser at det er over 1400 daa økologisk og karensareal med eple i 2012. Undersøking...

> Les mer

Frostvanning på toppen av plasttunnel i moreller gav meget god effekt, og det var stor forskjell på antall friske blomster der det var frostvanna, sammenlignet med bare plasttunnel.

> Les mer

Økologisk Førsteråd og Gruppebasert rådgiving er tilbod opne for alle interesserte. Økoplan og Rådgivingstimar er tilbod for bruk med tilknyting til Debio.

> Les mer

Haglnettet bergar avlinga ved hagl. Lysinnstrålinga blir redusert, men det har vore vanskeleg å fange opp negative effektar kring modning og haustetid. Dette viser tre års forsøk som vart publisert...

> Les mer

Etter ein svak fjorårssesong i bringebærfelta pga omfattande vinterskadar har årets sesong gitt omsetningsrekord med flott bærkvalitet. Bortimot 1000 tonn norske bringebær hamna i korger denne seso...

> Les mer

Det årlige oppsummeringsmøtet for jordbærprodusentene ble holdt på Apelsvoll hos Bioforsk mandag 29. september

> Les mer

Jordbær dyrket i veksthus kan få bedre smak og større innhold av antioksidanter og vitamin C når de får tilleggslys som LED – lys. Innholdet blir også mer konstant ved bruk av LED - lys, dette sier...

> Les mer

Vårmøtet på bær ble et mindre tilløpsstykke med fulle huse så ikke alle fik plass rundt bordet. Det er dejlig å se en god opslutning til våre arrangementer

> Les mer