Fra andre

Når og hvordan skal jordprøver taes ut? Hvorfor er det viktig å måle pH når vi dyrker planter? Hvor mye kalk skal til for å øke pH på ulike jordarter? Hva må vi passe på ved egne målinger av pH i j...

> Les mer

Høyest prosent nedbøyd topp gav litt tidligere høsting, størst og nettoøkonomisk best salgsavling. Vanlig topping gir større bær sammenlignet med nedbøyd topp i første halvdel av høstesesongen.

> Les mer

Tettest bestand og størst mengde N-gjødsling gav størst salgsavling og best økonomi. Det var ikke utslag for kaliumgjødsling. Ulik bestandstetthet og gjødsling gav ikke forskjell i tidlighet, andel...

> Les mer

I nye omfattende testkjøringer er det prøvd mange kombinasjoner av dyser, trykk, kjørefart og innstillinger i forskjellige plantebestander. Testkjøringene gir oss svar på hvilken sprøyteteknikk og ...

> Les mer

I omfattende testkjøringer med tåkesprøyte og sprøyterifle for å optimalisere bladgjødsling og sprøyting mot sopp og skadedyr, er det funnet viktige sammenhenger mellom sprøytekvalitet for ulike dy...

> Les mer

Både i første og andre bærår har alle plantesystem gitt høye salgsavlinger av store flotte bær, høy andel salgsavling, lite frasortert, samt høy omsetning. Høyest salgsavling, omsetning og best net...

> Les mer

Frilandsfeltet gav meget høy salgsavling i alle ledd, og Toro med middels nitrogengjødsling og soppsprøyting gav hele 1941 kg salgsvare/daa. Det var en tendens til at Toro gav høyere salgsavling og...

> Les mer

Friland ga høyere prosentandel busker med bær enn begge tunnelsystemer. Det var klar tendens til størst salgsavling i kg/busk og i kg/daa ved mellomste N-nivå. Det var statistisk sikkert større bær...

> Les mer

Høstevogna «Easy Harvester» og maskinelt sorteringsanlegg med automatvekt ble prøvd ut på to sorter, for å se om det ville gi vesentlige besparelser under høsting, sortering og pakking, samt se på ...

> Les mer

Kan pollinering med norske humler gi økt fruktsetting og avling hos søtkirsebær under tunneldekke? Et treårig prosjekt ser på forskjellene på pollinering med honningbier kontra norske humler. Dette...

> Les mer