Fra andre

Sesongen 2015 var utfordrande og avlingsnivåa var skuffande dårlege på vestlandet. Det vart val ut tilsaman 5 felt med økologisk produksjon i Vestfold, Buskerud, Østfold, Hordaland og Sogn og Fj...

> Les mer

Landøyda (det latinske namnet Senecio jacobaea) har fått namn etter den heilage Jakob fordi Jakobsmessa er 25. juli og då er det blømingstid for landøyda.

> Les mer

Unge skot av geitrams (det latinske namnet Epilobium angustifolium) er tidlegare brukt som mat-tilskot. Dei kan kokast som asparges. Unge blad kan brukast i salat, men vert fort beiske. Blomstrane...

> Les mer

Engsoleie (det latinske namnet Ranunculus acris L.) har vore brukt til ulike formål m.a. som barneleike «smør-blomst» og som kalender. Når graset dekka engsoleia var det på tide å slå. Engsoleie kj...

> Les mer

Har du gløymt detaljane om korleis du får opp hesjesystemet i ein nyplanting i frukthagen din? Her kan du få gode råd for ei vellukka etablering av eit tettplantingssystem for frukt.

> Les mer

Når og hvordan skal jordprøver taes ut? Hvorfor er det viktig å måle pH når vi dyrker planter? Hvor mye kalk skal til for å øke pH på ulike jordarter? Hva må vi passe på ved egne målinger av pH i j...

> Les mer

Høyest prosent nedbøyd topp gav litt tidligere høsting, størst og nettoøkonomisk best salgsavling. Vanlig topping gir større bær sammenlignet med nedbøyd topp i første halvdel av høstesesongen.

> Les mer

Tettest bestand og størst mengde N-gjødsling gav størst salgsavling og best økonomi. Det var ikke utslag for kaliumgjødsling. Ulik bestandstetthet og gjødsling gav ikke forskjell i tidlighet, andel...

> Les mer

I nye omfattende testkjøringer er det prøvd mange kombinasjoner av dyser, trykk, kjørefart og innstillinger i forskjellige plantebestander. Testkjøringene gir oss svar på hvilken sprøyteteknikk og ...

> Les mer

I omfattende testkjøringer med tåkesprøyte og sprøyterifle for å optimalisere bladgjødsling og sprøyting mot sopp og skadedyr, er det funnet viktige sammenhenger mellom sprøytekvalitet for ulike dy...

> Les mer