Prioriter tilleggsgjødsling så fort det er kjørbart

Nedbøren fortsetter i Trøndelag og det ser ikke ut til at langtidsvarselet er særlig lystig. Gulning kan ha flere årsaker, men ved utvasking av nitrogen lønner det seg å tilleggsgjødsle så fort en har mulighet til å komme utpå. For de som har planlagt delgjødsling, kan denne med fordel framskyndes.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Nye råd for økte kornavlinger!

Som en guide til bedre avlinger har kornforskere ved Bioforsk Øst laget sju temaark med kortfattet, målrettet og matnyttig informasjon for å øke kornavlingene.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Beising ga mer smitte av spragleflekk-sopp på bygg

Beising av såkornet førte til mer smitte av soppsjukdommen spragleflekk i det høstede kornet. Dette kan skyldes god bekjempelse av andre sjukdommer, slik at spragleflekk-soppen fikk mindre konkurranse.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Biorest - lovende gjødsel

Biorest, fagartikler Norsk Landbruk.

> Les mer

Vårpløying - hvordan lykkes

Fakta omkring vårpløying, hvordan lykkes. Brosjyre utarbeidet i samarbeid med Fylkesmannens landbruksavdeling i Sør-Trøndelag i 2007.

> Les mer

Stort smittepress av sopp i korn

Vi har hatt fuktig vær over lengre tid. Alt ligger til rette for at soppen har hatt optimale forhold for spredning. Gå ut og sjekk åkeren din!

> Les mer

Tid for ugrassprøyting i korn

Ugraset har allerede begynt å dukke opp i rikt monn. Det er på tide å vurdere om det er aktuelt med ugrassprøyting.

> Les mer

Kjøttbeinmjøl – ressurs, gjødsel og jordforbedringsmiddel

Årlig produseres det i Norge anslagsvis mellom 8000 og 9000 tonn kjøttbeinmjøl som kan brukes til gjødsel. Dette er en ressurs som landbruket i større grad, bør vurdere å utnytte bedre.

> Les mer   > Kommentarer [1]

Fra andre

En særdeles vanskelig vår har ført til at store areal med kornåkre fortsatt er usådd. Nedenfor har vi gått gjennom aktuelle tiltak og konsekvenser. Det jobbes i forvaltninga og faglag med utfordrin...

> Les mer

For å vise kor mykje dekningsbidraget kan variere i kornproduksjonen, har vi sett opp inntekter og kostnader ein vil ha i produksjonen ut i frå ulikt avlingsnivå.

> Les mer

På jord med høgt innhald av silt og leir, særleg på flate område med sein opptørking etter snøsmelting om våren eller nedbør om sommaren, vil det ofte bli problem med mykje tunrapp.

> Les mer

Presentasjon av Åsmund Langeland Soppbekjempelse i korn 2015 Hedmark Landbruksrådgivings Planteverndag 22. mai 2015

> Les mer

Presentasjon om hønsehirse Av Åsmund Langeland HLR Hedmark Landbruksrådgivings Planteverndag 22. mai 2015

> Les mer

Resultater fra offisiell verdiprøving og andre sortsforsøk i 2014, inkludert økologisk prøving. I forsøkene på Sør-Vestlandet er det også med behandling med vekstregulator og soppmiddel. I tillegg ...

> Les mer

Tabell over havresortenes dyrkingsegenskaper satt opp av Mauritz Åssveen fra Bioforsk Korn og frøvekster.

> Les mer

Omtale av de enkelte sortene er hentet fra Graminor

> Les mer

For seine sorter var Belinda fortsatt den viktigste sorten med over 45 % av det totale havremarkedet, men andelen er dalende. Odal øker sin markedsandel raskt. For tidlige sorter er det Haga og Rin...

> Les mer

Resultater fra offisiell verdiprøving og andre sortsforsøk konvensjonelt og økologisk i bygg 2014, samt en eldre serie fra Midt-Norge fra 2010.

> Les mer