Biorest - lovende gjødsel

Biorest, fagartikler Norsk Landbruk.

> Les mer

Biorest - lovende gjødsel

Biorest, fagartikler Norsk Landbruk.

> Les mer

Bladgjødsling mot mangan- og sinkmangel i korn

Fagartikkel om bladgjødsling av korn fra medlemsblad nr. 2 2010

> Les mer   > Kommentarer [0]

Åkervekster

Til tross for en sesong med mange utfordringer i fjor, som tørke, regn, mye sopp og vanskelige innhøstingsforhold velger vi å se frem mot årets vekstsesong. Her er en presentasjon av årets åkervekster.

> Les mer

Endringer i jord-, konsesjons- og odelsloven

De nye lovbestemmelsene trådte i kraft fra 1.juli 2009. Endringene omfatter mer enn 70 bestemmelser. De fleste endringer er knyttet til odelsloven og reglene om bo- og driveplikt.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Vårpløying - hvordan lykkes

Fakta omkring vårpløying, hvordan lykkes. Brosjyre utarbeidet i samarbeid med Fylkesmannens landbruksavdeling i Sør-Trøndelag i 2007.

> Les mer

Vårpløying - hvordan lykkes

Fakta omkring vårpløying, hvordan lykkes. Brosjyre utarbeidet i samarbeid med Fylkesmannens landbruksavdeling i Sør-Trøndelag i 2007.

> Les mer

Stort smittepress av sopp i korn

Vi har hatt fuktig vær over lengre tid. Alt ligger til rette for at soppen har hatt optimale forhold for spredning. Gå ut og sjekk åkeren din!

> Les mer

Stort smittepress av sopp i korn

Vi har hatt fuktig vær over lengre tid. Alt ligger til rette for at soppen har hatt optimale forhold for spredning. Gå ut og sjekk åkeren din!

> Les mer

Tid for ugrassprøyting i korn

Ugraset har allerede begynt å dukke opp i rikt monn. Det er på tide å vurdere om det er aktuelt med ugrassprøyting.

> Les mer

Tid for ugrassprøyting i korn

Ugraset har allerede begynt å dukke opp i rikt monn. Det er på tide å vurdere om det er aktuelt med ugrassprøyting.

> Les mer

Kjøttbeinmjøl – ressurs, gjødsel og jordforbedringsmiddel

Årlig produseres det i Norge anslagsvis mellom 8000 og 9000 tonn kjøttbeinmjøl som kan brukes til gjødsel. Dette er en ressurs som landbruket i større grad, bør vurdere å utnytte bedre.

> Les mer   > Kommentarer [1]

Kjøttbeinmjøl – ressurs, gjødsel og jordforbedringsmiddel

Årlig produseres det i Norge anslagsvis mellom 8000 og 9000 tonn kjøttbeinmjøl som kan brukes til gjødsel. Dette er en ressurs som landbruket i større grad, bør vurdere å utnytte bedre.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Fra andre

NLR har revidert forslag til plantevernjournal som tek omsyn til nye dokumetasjonskrav som kom i 2015. Her kan du laste ned journalen.

> Les mer

Denne plantevernberegneren er laget for å gjøre det enklere å tilsette riktig plantevernmengde ved ulike væskemengder og doseringer. Her kan ulike middel og doseringer legges inn på forhånd og skri...

> Les mer

Denne plantevernberegneren er laget for å gjøre det enklere å tilsette riktig plantevernmengde ved ulike væskemengder og doseringer. Her kan ulike middel og doseringer legges inn på forhånd og skri...

> Les mer

Tidlig såing, både datomessig og i forhold til jordas vanninnhold, øker risikoen for å påføre arealene pakkeskader. Såing da kan kun lykkes ved få overkjøringer med lett utstyr. Dette er anbefali...

> Les mer

Mikrobiologisk liv i jord er knytta til område rundt planterøtene, og er like viktig for planteveksten som mikroliv i vom og tarm er for vekst og liv hjå menneske og dyr.

> Les mer

″Fordi jeg har jord, kan jeg leve″ J.I. Rodale. Jordlivet må holdes i form året igjennom for at det i vekstsesongen kan yte på topp. Et aktivt jordliv vil dra karbon lenger ned i det dype jordsjikt...

> Les mer

Optimal pH i landbruksjord til produksjon av gras og potet bør liggja i området pH 5,6-6.0. Mange grønsaker, kløver og bygg trivest dårleg ved pH under 6. Til vedlikehaldskalking kan det vera høvel...

> Les mer

Rug som beiteplante gir gode resultater.

> Les mer

På jobben gir de deg agronomiske råd. på sine egne gårder har de valgt forskjellige metoder. her forteller de deg om sine jordarbeidingsstrategier.

> Les mer

Korn til modning er fortsatt en aktuell dekkvekst til eng. Korn til modning, som dekkvekst, gir et godt gjenlegg, og er et godt utgangspunkt for stor engavling året etter, sammenlignet med grønnf...

> Les mer