Introduksjonsbilde

Norsk Landbruksrådgiving Sør-Trøndelag er en medlemseid organisasjon som tilbyr rådgiving innen jord- og plantekultur, økologisk landbruk,  miljø- og kulturlandskapstiltak, maskinteknikk økonomi og  bygningsplanlegging.

Vi har åtte kontor og dekker alle kommuner i Sør-Trøndelag (unntatt Oppdal og Røros), samt kommunene Rindal, Leksvik, Verran og deler av Inderøy kommune. Kart som viser kontorene våre finner du her

Les om hva vi har å tilby deg som medlem. Skriv ut innmeldingsskjema og send til oss. Innmeldingsskjema for samdrifter finner du herPrisliste for medlemskap 2015 finner du her

 

 

Priser på våre tjenester, ut over det som inngår i medlemskapet, finner du her.

Informasjonsbrosjyre om oss finner du her. Vedtektene våre finner du her.

Passordbeskyttet materiale. Mye fagstoff er forbeholdt våre medlemmer. Du må logge deg inn for å få tilgang til dette. Ta kontakt på nlrst@lr.no om du er medlem og trenger passord!

 

 

Siste nytt

Innkalling og sakspapirer til ekstraordinært årsmøte i Norsk Landbruksrådgiving Sør-Trøndelag

Det innkalles med dette til ekstraordinært årsmøte i NLR Sør-Trøndelag torsdag 4.februar på Skjetlein videregående skole.

> Les mer

NLR Dynamisk strategi

Vinteren er tida for å tenke på strategier og nye mål. Hva vil vi med gårdsdrifta, hvilke mål skal vi ha og hvordan skal vi nå disse?

> Les mer

GRØNNSAKSMØTE PÅ FOSEN 2.02.16

Målet er å samle dere som er interessert i å dyrke grønnsaker og potet på Fosen til et faglig og sosialt treff. Det blir fagstoff som passer både konvensjonell dyrking og økologisk dyrking, omsetning og noe forsøksresultat.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Framtid i landbruket

Gode krefter for landbruket i Sør-Trøndelag ønsker å invitere til en felles faglig og sosial arena for faglig påfyll og vitamininnsprøyting i starten av 2016. Nytt av året er at vi har laget et opplegg slik at både fjørfe og storfeprodusenter skal ha noe ekstra faglig å hente ved dette arrangementet. Sted og tid: Meldal samfunnshus onsdag 13. januar fra kl 10.00-15.00

> Les mer   > Kommentarer [0]

Autorisasjonskurs plantevern etterjulsvinteren 2016

På etterjulsvinteren skal vi arrangere 10 autorisasjonskurs rundt om i Sør-Trøndelag, i tillegg gir vi tilbud om samlinger i forhold til den nye autorisasjonsordningen i hele området.

> Les mer

Bonden som byggherre - kurs utsatt til 7. -9. mars

Kurs bonden som byggherre, gangen i utbygginga, hva skal til og hvor sparer du penger?

> Les mer

Regnskapsanalyse

Vi skal snart i gang med eit nytt år. Da er det smart å ta lærdom av året som gjekk, og sjå om noko skal endrast i drifta som kan påverke det økonomiske resultatet. Da kan ei regnskapsanalyse være til stor hjelp.

> Les mer

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Norsk Landbruksrådgiving Sør-Trøndelag

Mandag 30.november kl 11 på Skjetlein Grønt Kompetansensenter. Det serveres lunsj i etterkant av årsmøtet.

> Les mer
> Arkiv

Siste fagartikler

Flere dyrker etter hvert høyensilasje både til hester og storfe. Under vil vi gå gjennom hva som er god høyensilasje og dyrknings og lagringsteknikker.

> Les mer

NLR Sør-Trøndelag og Landbruksprosjektet i Ørland og Bjugn arrangerte Frostatur for en interessert gjeng fra Fosen. Vi ville se på mulighetene for allsidig grønnsaksproduksjon og fikk en innholdsri...

> Les mer

Nedbøren fortsetter i Trøndelag og det ser ikke ut til at langtidsvarselet er særlig lystig. Gulning kan ha flere årsaker, men ved utvasking av nitrogen lønner det seg å tilleggsgjødsle så fort en ...

> Les mer

Det nærmer seg beiteslipp, og mange lurer på hvilke planter som er giftige for hesten. Under er det skrevet om noen vanligste plantene som er giftige på beite, og de aller mest giftige plantene. De...

> Les mer

14-15 januar arrangerte Foregangsfylke økologisk melk Nasjonal økomelk seminar sammen med FORUT prosjektet på Stjørdal. Det blei en suksess. 159 deltagere og god stemning. Det var et variert pro...

> Les mer
>Vis oversikt

Siste nyheter andre

Fornyingskursa i fylket våren 2016 Kursa har gått for fullt denne veka med god oppslutnad. Det har vore kurs i Gloppen, Luster, Eid og Lærdal. Det står att å halda kurs i Bremanger i morgon den 6....

> Les mer

Mjølkeytinga i Noreg har auka svært mykje dei siste åra. Mykje av auken kjem på grunn meir bruk av kraftfôr. I dag spør vi oss om dette er ei rett utvikling. Bør vi i staden legge tilhøva til rette...

> Les mer

70 personer deltok på konferansen om godt bondesamliv - møte om kjærleikens kår i landbruket med det noe utradisjonelle innholdet som tok oss på en reise fra landbruket på 1960-tallet til hvordan b...

> Les mer

Ekstraordinært årsmøte i Oppdal landbruksrådgivning vedtok at Oppdal Landbruksrådgivning blir sammensluttet med Namdal Forsøksring, Norsk Landbruksrådgiving Namdal SA og Norsk Landbruksrådgiving S...

> Les mer

Norsk Landbruksrådgiving Øst lyser ut 100 % stilling som kornrådgiver. Hovedområdet blir medlemmene nord for Oslo. I tillegg til gode fagkunnskaper innen kornvekster, ønskes kompetanse innen presjo...

> Les mer