Introduksjonsbilde

Norsk Landbruksrådgiving Sør-Trøndelag er en medlemseid organisasjon som tilbyr rådgiving innen jord- og plantekultur, økologisk landbruk,  miljø- og kulturlandskapstiltak, maskinteknikk økonomi og  bygningsplanlegging.

Vi har åtte kontor og dekker alle kommuner i Sør-Trøndelag (unntatt Oppdal og Røros), samt kommunene Rindal, Leksvik, Verran og deler av Inderøy kommune. Kart som viser kontorene våre finner du her

Les om hva vi har å tilby deg som medlem. Skriv ut innmeldingsskjema og send til oss. Innmeldingsskjema for samdrifter finner du herPrisliste for medlemskap 2015 finner du her

 

 

Priser på våre tjenester, ut over det som inngår i medlemskapet, finner du her.

Informasjonsbrosjyre om oss finner du her. Vedtektene våre finner du her.

Passordbeskyttet materiale. Mye fagstoff er forbeholdt våre medlemmer. Du må logge deg inn for å få tilgang til dette. Ta kontakt på nlrst@lr.no om du er medlem og trenger passord!

 

 

Siste nytt

Jordbruksavtalen 2015

Fredag 15. mai kl. 19.00 blei det inngått avtale mellom Norges Bondelag og staten. Norsk Bonde- og Småbrukarlag valte å bryte forhandlingane fredag ettermiddag. Avtalen har ei ramme på 400 millionar kroner, som er 310 millionar meir enn regjeringas tilbod.

> Les mer

Følg varmesummen fram mot 1.slåtten

Her finner du en oversikt over vekststart og varmesum for ulike klimastasjoner i Sør-Trøndelag pr 17.mai.

> Les mer

Nye funn av mjøldogg i høsthvete

Mjøldogg, plantevern, sviskader ved bruk av ugrasmiddel

> Les mer   > Kommentarer [0]

Resultat etter opptelling av bladlusegg på hegg 2015

Forekomst av havrebladlusegg på kvist av hegg ble samlet inn i mars. Opptelling av egg er gjort ved Bioforsk Plantehelse. Antall egg gir indikasjon på fare for angrep av bladlus i kommende sesong.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Nye normtall for gjødsling med fosfor til grønnsaker

Det er gjennomført forsøksserier med ulik fosforgjødsling i grønnsakskulturene. Forsøkene gir grunnlag for nye anbefalinger og ofte redusert fosforgjødsling i flere grønnsakskulturer, spesielt ved høye fosfortall i jorda.

> Les mer   > Kommentarer [0]

HØSTHVETE: Markdag i Rissa tirsdag 19. mai kl 15.00

Markdag i høsthvete hos Asgaut Løwø, Rissa, tirsdag 19. mai kl 15.00

> Les mer   > Kommentarer [0]

Humlene og biene trenger kantsonene!

Humler og bier og andre pollinerende insekter trenger vår hjelp. Denne artikkelen har fokus på kantsonene og viktigheten av disse både for insektene og ikke minst for fuglene vi liker å høre om våren.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Funn av mjøldogg i høsthvete, Byneset

Mjøldogg, sopp, plantevern, høsthvete.

> Les mer   > Kommentarer [0]

OPPSTART AV DELTIDS LANDBRUKSUTDANNING PÅ FOSEN OG SKJETLEIN HØSTEN 2015

Trenger du mer kompetanse i landbruk fordi du driver gård eller skal ta over gård? Meld deg på deltids landbruksutdanning på Fosen/Skjetlein, sept 2015- des 2016. PÅMELDINGSFRIST 1. JUNI.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Våronna er i gang - tenk lagelighet!

Våronna er i gang mange steder og enkelte plasser har kornet allerede kommet i jorda. Det er viktig å kjenne sin egen jord og vurdere lageligheten før en setter i gang. I skrivende stund (23. april) er det mange steder for bløtt til å starte med jordarbeiding.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Ny ansatt!

Vi ønsker Anders Braa velkommen til oss.

> Les mer   > Kommentarer [0]
> Arkiv

Siste fagartikler

14-15 januar arrangerte Foregangsfylke økologisk melk Nasjonal økomelk seminar sammen med FORUT prosjektet på Stjørdal. Det blei en suksess. 159 deltagere og god stemning. Det var et variert pro...

> Les mer

Har du for lite fôr til vinteren? Her finner du grovfôr til salgs.

> Les mer

Dersom du har mye høymole i enga bør du vurdere å ta ei sprøyting nå etter 1. slått.

> Les mer

Årets forsøksfelt i gulrot og potet er lagt ut.

> Les mer

Bladprøver i korn er en god metode for å påvise mangel på næringsstoff - også mikronæringsstoff.

> Les mer
>Vis oversikt

Siste nyheter andre

Fredag 29.mai fra kl 10 30 -til 11 00 blir det fagdag om effektiv bruk av organisk gjødsel og slangesprederutstyr. Sted: Dag Erik Kristensen, Sørbyvn. 749, 3178 Våle.

> Les mer

10.06.2015 kl. 14 hos Norsk Agurk AS. NB! Påmelding.

> Les mer

Åpent møte i Lygna Næringshage torsdag 28.5. kl 19.00 Å dyrke sin egen mat og få kunnskap om hvorledes maten produseres er kjernen i andelslandbruket (AL). Fra onsdag 27.mai til fredag 29. mai vil...

> Les mer

Regn og kulde har gjort det ekstra utfordrande å få til eit vellukka attlegg i år. Her er likevel nokre tips med tanke på plantevern i attlegg.

> Les mer

En vinter uten tele, tidlig våronn og en varierende aprilmåned mht temperatur er situasjonen i Rogaland, det tidligste grønnsaksområdet i Norge.

> Les mer