Introduksjonsbilde

Norsk Landbruksrådgiving Sør-Trøndelag er en medlemseid organisasjon som tilbyr rådgiving innen jord- og plantekultur, økologisk landbruk,  miljø- og kulturlandskapstiltak, maskinteknikk økonomi og  bygningsplanlegging.

Vi har åtte kontor og dekker alle kommuner i Sør-Trøndelag (unntatt Oppdal og Røros), samt kommunene Rindal, Leksvik, Verran og deler av Inderøy kommune. Kart som viser kontorene våre finner du her

Les om hva vi har å tilby deg som medlem. Skriv ut innmeldingsskjema og send til oss. Innmeldingsskjema for samdrifter finner du herPrisliste for medlemskap 2015 finner du her

 

 

Priser på våre tjenester, ut over det som inngår i medlemskapet, finner du her.

Informasjonsbrosjyre om oss finner du her. Vedtektene våre finner du her.

Passordbeskyttet materiale. Mye fagstoff er forbeholdt våre medlemmer. Du må logge deg inn for å få tilgang til dette. Ta kontakt på nlrst@lr.no om du er medlem og trenger passord!

 

 

Siste nytt

Gjødsling til andre slåtten

Ingen grunn til å redusere gjødslinga til andreslåtten.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Nasjonal samling for produsenter i økologisk frukt.

12. august i Hardanger og Gvarv, Telemark. 13. august i Rygge, Østfold. Se mer om program.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Angrep av gulrust i Olivin høsthvete

Det er funnet gulrust på Olivin høsthvete i Skaun. Dette er en sykdom med epidemisk utvikling om klimaforholda er gunstige. En bør også være obs på mulige angrep av hveteaksprikk nå og det anbefales å holde øye med åkeren fram mot skyting.

> Les mer

Er det interesse for jordforbedring med myr?

Ønsker du å ta i mot myr som jordforbedring, ta kontakt med Håvar E. Hanger, e-post: havar.hanger@nlr.no

> Les mer   > Kommentarer [0]

Kraftige angrep av grå øyeflekk og byggbrunflekk

Med varmen kom også soppen, og vi begynner nå å se kraftig angrep av grå øyeflekk og byggbrunflekk i usprøyta åkre. Det kan være lønnsomt å følge med i egen åker og ikke vent for lenge med tiltak dersom det er store angrep.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Bladprøvene viser fosformangel i bygg

Bladprøver som er tatt ut tidlig har begynt å komme inn nå og det som går igjen i flere av prøvene er at det er lavt innhold av fosfor. Hvis en har en åker med dårlig busking og hvor stengelen er rødlig kan dette tyde på fosformangel.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Bra oppmøte på markdag om slam og tilleggsgjødsling

Det ble arrangert markdag i Orkdal med tema slam, drukning i korn og tilleggsgjødsling. Det er anlagt et felt på ulike mengder slam og det ser ut til at slammet har gitt en god gjødseleffekt. Det ser også ut til at det er viktig å ha fått tilført nok fosfor i år, da vi mange steder har fått inn bladprøver med fosformangel.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Melkeproduksjonen i EU etter kvotesystemets avvikling

Kvotesystemet ble innført i 1984 på grunn av overskudd av melk, noe som førte til «smørfjellet» og «melkeinnsjøen». På grunn av økende etterspørsel etter meieriprodukter i Europa og resten av verden, ble systemet tatt opp til vurdering, også for å forhindre tap av markedsandeler på verdensmarkedet, til for eksempel USA og Kina. 1. april 2015 ble kvotesystemet i EU avviklet.

> Les mer

Markdager i korn - Tema: Drukning, tilleggsgjødsling, bruk av slam

Det arrangeres markdager med fokus på utvasking av nitrogen, og drukning i Selbu og i tillegg bruk av slam, i Orkdal. Tove Sundgren som er stipendiat ved NMBU på Ås og Yara-agronom vil delta på begge markdagene og Sveinung Folkvord fra Norsk Vekstjord vil delta i Orkdal. Vel møtt!

> Les mer   > Kommentarer [0]

GJØDSLING I JORDBÆR. MARKDAG I LENSVIK 30. JUNI

Hos Lars Arne Landrø, Lensvik. Kl. 10 – 13.00. Tema: Gjødsling og hjelpemidler til å bestemme gjødsling og vanning. Produksjonsklare planter.

> Les mer   > Kommentarer [0]

HVORDAN FÅ BEST MULIG RESULTAT AV SPRØYTINGA? MØT OPP PÅ MARKDAG I BÆR!

Markdag i jordbær og bringebær hos Olav Opland, Bosberg på Byneset. Tirsdag 16. juni kl 10.00 - 14.00. Dan Christensen, rådgiver i NLR Viken, demonstrerer bruk av fluoriserende væske for å vise hvor god dekning en får på bladverket av sprøytinga med ulike teknikker.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Tid for kantslått

Hvis du ikke allerede har slått kanter, er det ennå ikke for sent. Det er fint å bruke tida fram til slått-onna på kantslått.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Markdag integrert plantevern i eng, Snillfjord, torsdag 18. juni 2015 kl. 11.00 - 13.00.

Oppmøte ved avkjøringen til Moldtun på Fv. 714 like ved Fenestunellen kl. 11.00.

> Les mer   > Kommentarer [0]
> Arkiv

Siste fagartikler

Nedbøren fortsetter i Trøndelag og det ser ikke ut til at langtidsvarselet er særlig lystig. Gulning kan ha flere årsaker, men ved utvasking av nitrogen lønner det seg å tilleggsgjødsle så fort en ...

> Les mer

Det nærmer seg beiteslipp, og mange lurer på hvilke planter som er giftige for hesten. Under er det skrevet om noen vanligste plantene som er giftige på beite, og de aller mest giftige plantene. De...

> Les mer

14-15 januar arrangerte Foregangsfylke økologisk melk Nasjonal økomelk seminar sammen med FORUT prosjektet på Stjørdal. Det blei en suksess. 159 deltagere og god stemning. Det var et variert pro...

> Les mer

Har du for lite fôr til vinteren? Her finner du grovfôr til salgs.

> Les mer

Dersom du har mye høymole i enga bør du vurdere å ta ei sprøyting nå etter 1. slått.

> Les mer
>Vis oversikt

Siste nyheter andre

Torsdag 20. august blir det markdag hos Anders Lerberg Kopstad, Avstikkeren 151, 3519 Hønefoss. Vi starter kl.17 og runder av kl 20.

> Les mer

–Kom og lær om kumøkka sine fantastiske egenskaper, og om hvordan det er mulig å gjøre om blautgjødsel til lagringsstabile gjødselprodukter, førsteklasses meitemark-kompost pluss at energi kan tas ...

> Les mer

Tirsdag 7.7.15 kl 11:00 håper vi flest mulig har mulighet til å komme til Arne Bjørke, Vinlandsvegen 1, Øst-Torpa for faglig påfyll vedrørende husdyrgjødsling.

> Les mer

Felleskjøpet, Geno, Norsk Landbruksrådgiving, Nortura, Tine og Tyr går sammen om å arrangere en ny storfekongress i 2016. Det faglige og sosiale arrangementet for alle storfebønder foregår på Thon ...

> Les mer

Forskning og verdiskaping på biologiske og fornybare ressurser blir viktig når Norge skal redusere sin oljeavhengighet. Det er bakgrunnen for etableringen av Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO),...

> Les mer