Introduksjonsbilde

Norsk Landbruksrådgiving Sør-Trøndelag er en medlemseid organisasjon som tilbyr rådgiving innen jord- og plantekultur, økologisk drift, miljø- og kulturlandskapstiltak, maskinteknikk økonomi og  bygningsplanlegging.

Vi har åtte kontor og dekker alle kommuner i Sør-Trøndelag (unntatt Oppdal og Røros), samt kommunene Rindal, Leksvik, Verran og deler av Inderøy kommune. Kart som viser kontorene våre finner du her

Les om hva vi har å tilby deg som medlem. Skriv ut innmeldingsskjema og send oss. Innmeldingsskjema for samdrifter finner du herPrisliste for medlemskap 2014 finner du her. 

 

 

Priser på våre tjenester, ut over det som inngår i medlemskapet, finner du her.

Informasjonsbrosjyre om oss finner du her. Vedtektene våre finner du her.

Passordbeskyttet materiale. Mye fagstoff er forbeholdt våre medlemmer. Du må logge deg inn for å få tilgang til dette. Ta kontakt på nlrst@lr.no om du er medlem og trenger passord!

 

 

Siste nytt

Økologisk grupperåd

Økologisk grupperåd korn på rådhuset Rissa, møterom Vålheia.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Redusert bemanning før jul

NLR ST vil ha noe redusert bemanning før jul, men er sterkere tilbake etter nyttår!

> Les mer   > Kommentarer [0]

Kornmøte i regi av Trøndersk Kornutvalg

Torsdag 4. desember på Skjetlein Grønt Kompetansesenter blir det arrangert kornmøte i regi av Trøndersk kornutvalg. Det blir kåring av vinneren i Trøndersk havremesterskap, og vi får høre om aktuelle sorter og hvor det er penger å hente i kornproduksjonen. Vel møtt!

> Les mer   > Kommentarer [0]

GRØNTPROSJEKT FOSEN

ET PROSJEKT FOR DEG SOM KAN TENKE DEG Å DYRKE GRØNNSAKER, BÆR ELLER POTET

> Les mer   > Kommentarer [0]

Nasjonal økomelk-kongress på Stjørdal

Nasjonal økomelk-kongress, Stjørdal. Økologisk foregangsfylke melk.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Kurs: Bondens som byggherre, Skjetlein 4. og 5. februar 2015

Kurs, bygningsplanlegging, økonomi, dyrehelse, finansiering, mekanisering

> Les mer   > Kommentarer [0]

Robot og beiting til høgtytende melkeku, er det gjennomførbart?

Beiting og robot har av mange blitt sett på som en vanskelig kombinasjon. Både hos Skjetlein VGS og hos nabo Inge Skjetlein praktiserer de denne driftsmåten. Kom til Skjetlein vgs onsdag 29. oktober og hør erfaringer fra brukerne om dette temaet.

> Les mer   > Kommentarer [0]

FAGDAG PÅ FRØYA OM KYSTLYNGHEI OG VILLSAU.

Hvordan drive videre skjøtsel av lynghei og beite for villsau på Hitra og Frøya etter lyngbrann og tørken som lyngen var utsatt for sist vinter? Onsdag 5. november samles villsaubønder og forskere på Frøya for utveksling av kunnskap og erfaring om skjøtsel av lynghei,beiting og tilleggsfòring av villsau. Se program og påmelding.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Store gulrotavlinger registrert av GPS

Grøntprodusentenes Samarbeidsråd (GPS) har reist land og strand og registrert gulrotavlinger. Se landsoversikten.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Salet av økologisk mat aukar

I første halvår 2014 var det ei sterk auke i omsetning av økologiske matvarer. Dette kan delvis skyldast auka prisar på nokre varer. Salet gjennom dagligvarehandelen auka med i overkant av 30 prosent, medan Landbruksdirektoratet meiner at salet gjennom andre kanalar har auka med rundt 20 prosent. Sjå rapport frå Landbruksdirektoratet.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Midt-norsk samling for gulrotprodusenter 2014

Høstens samling for gulrotprodusentene i Midt-Norge går av stabelen i Trondheim på Statens Hus, onsdag 19. november. Møt opp til faglig utveksling og sosialt samvær.

> Les mer
> Arkiv

Siste fagartikler

Har du for lite fôr til vinteren? Her finner du grovfôr til salgs.

> Les mer

Nå kan medlemmer i NLR ST melde inn grovfôr til salgs og få lagt ut på vår hjemmeside. Her finner du også oversikt over grovfôr som er til salgs.

> Les mer

Årets forsøksfelt i gulrot og potet er lagt ut.

> Les mer

Bladprøver i korn er en god metode for å påvise mangel på næringsstoff - også mikronæringsstoff.

> Les mer

Vi lurer av og til på om engavlingene er stabile eller om de går opp eller ned. Vi har registreringer og det kan regnes på mange måter, men med sprikende resultat. I en artikkel i Bioforsk FOKUS 20...

> Les mer
>Vis oversikt

Siste nyheter andre

Det er foretatt viktige justeringer i Regionalt næringsprogram for landbruket i Nordland

> Les mer

Gjennom to år har NLR Viken og samarbeidspartnar hatt eit prosjekt med utprøving av kompost frå avfallsselskapet Lindum AS til ulike hagebruksvekstar. Effektane me ønskjer å oppnå er betre felteta...

> Les mer

Ringreven nr 3 2014 er lagt ut på arkfane Ringreven. Husk at det kreves brukernavn og passord.

> Les mer

Helgeland Landbruksrådgivning kan se tilbake på et godt år med meget god aktivitet. Ved årsskiftet takker vi av for året som snart er historie. Styret og ansatte ønsker alle våre medlemmmer og fo...

> Les mer

Omsetningsrådet har godkjent at 5000 tonn norske matpoteter av sorten Asterix anvendes til potetmel. Inntil kr 11 208 000 blir stilt til disposisjon for å dekke kostnader knyttet til gjennomføring ...

> Les mer